Úvod O nás Blog Fotogaléria Stiahnite si Hľadáme vedúcich a zdravotníkov Časté otázky Kontakt

TÁBOROVÉ PRAVIDLÁ

Každý účastník tábora

 1. akceptuje a dodržiava pokyny a nariadenia animátorov v tábore
 2. sa s každým svojim problémom obracia vždy najskôr na svojho oddielového animátora
  (ak nie je „po ruke“, tak na hlavného vedúceho tábora)
 3. počúva pozorne animátorov, aby vedel, čo sa bude diať a hovorí v správny čas
 4. sa správa k druhým tak, ako chce, aby sa druhí správali k nemu, rešpektuje všetkých účastníkov v tábore, správa sa úctivo, slušne a ústretovo, udržiava dobré vzťahy
 5. pri konfliktoch, hádkach a sporoch zachováva pokoj a vyhľadá pomoc a radu animátora
 6. dbá o svoju bezpečnosť a aj o bezpečnosť iných
 7. hovorí o druhých v dobrom, vyhýba sa ohováraniam, osočovaniam, nadávkam a zlým rečiam
 8. neopúšťa tábor bez vedomia a súhlasu svojho vedúceho animátora
 9. dbá na osobnú hygienu, udržuje poriadok na svojej izbe, v jedálni a aj v celom objekte tábora, izbu pravidelne vetrá, posteľ má zastlanú, plachtu s povliečkami navlečené
 10. na izbe neprechováva žiadne jedlo ani žiadne veľké obnosy peňazí, ani žiadne cennosti alebo drahú techniku (využíva k tomu táborovú „banku“)
 11. dodržiava pitný režim a snaží sa zjesť všetko, čo sa v rámci táborovej stravy predkladá, vypýta si toľko, koľko zje - pri dobrej chuti radšej ide na „duplu“, ako by sa malo jedlo vyhadzovať, nevstupuje do kuchyne
 12. na ohlásený program a nástupy chodí načas, vždy je dochvíľny
 13. sa aktívne zúčastňuje programu a hier podľa stanoveného programu
 14. je tímovým hráčom - aktívne spolupracuje s ostatnými pri plnení úloh
 15. hrá fair-play (poctivo a podľa pravidiel) - dobré vzťahy sú viac ako výhra
 16. sa náročnejších aktivít (ako napr. lezenie, preskakovanie, kúpanie) a tam, kde sa narába s nožom, ohňom a inými nebezpečnými vecami zúčastňuje len pod dozorom animátora
 17. sa k zvereným veciam a k športovým pomôckam správa šetrne a zodpovedne
 18. musí pri poškodení alebo strate zverenej alebo inej cudzej veci nahradiť ju alebo finančne vyrovnať
 19. k návštevám a osobným rozhovorom využíva spoločenské priestory, nie cudzie izby, návštevy chlapcov u dievčat a naopak nie sú povolené
 20. telefonuje svojim osobným mobilom len vo vyhradených časoch a v nebezpečenstve
 21. od večierky do budíčka zachováva nočný kľud
 22. v prípade začínajúcej choroby, v prípade úrazu, alebo iných bolestí a zdravotných ťažkostí ihneď vyhľadá táborového zdravotníka

Pri porušení pravidiel tábora nasledujú tieto sankcie:

 1. napomenutie animátorom (osobné - medzi 4 očami)
 2. modrá karta (napomenutie pred oddielom)
 3. žltá karta (napomenutie pred celým táborom)
 4. červená karta = vylúčenie z tábora

Sankcie sa udeľujú podľa posúdenia animátora - vedúceho oddielu.

Pri závažnejších porušeniach pravidiel situáciu rieši priamo hlavný vedúci tábora.

Napomenutie môže byť spojené s pridelením extra úloh (napr. upratovanie areálu tábora, spoločenskej miestnosti alebo služba v jedálni, pomoc pri príprave aktivít atď.)

Nikdy nesmie byť spojené s telesnými trestami!

CK Slniečko


Akceptujeme platbu:
Akceptujeme platbu
©1996-2024 CK Slniečko, spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené.
Tel: +421 (0) 915 879 018, +421 (0) 32 652 19 11
E-mail: slniecko@ckslniecko.sk
Návštevníci od 7.1.2009:
Stránku vytvoril kreatívny tím
Lemon Lion - Reklama, Webové stránky, SEO