Úvod O nás Blog Fotogaléria Stiahnite si Hľadáme vedúcich a zdravotníkov Časté otázky Kontakt

História letných táborov na Slovensku

 

Keď som začal pátrať po histórií letných táborov na našom území, ani som netušil o svojej pátračskej ceste, ktorá ma čakala. Počas letných prázdnin sa po celom svete organizuje množstvo letných táborov, kde cieľovou skupinou sú hlavne deti a mládež. Tábory, ako také, sú súčasťou cestovného ruchu, presnejšie detského cestovného ruchu. Deti a mládež sú veľmi špecifickou skupinou, pretože mnohé z nich si tábory nefinancujú samostatne, ale ich rodičia. Výber tábora vo väčšine prípadov nerobia deti sami, ale za pomoci svojich rodičov, dokonca v niektorých prípadoch je voľba tábora pre svoje dieťa rozhodnutím rodičov. U starších detí a teenagerov už čiastočne funguje samostatnosť pri výbere svojho vysnívaného letného tábora alebo campu.


 

Aby sme lepšie pochopili podstatu letných táborov, musíme sa pozrieť do histórie ich vzniku. Počiatky letných táborov môžeme hľadať v USA a to konkrétne v meste Washington v štáte Connecticut. Tam sa v auguste roku 1861 americký manželský pár Frederick William Gunn a Abigail Gunn rozhodol zobrať školopovinných chlapcov na dvojtýždňový výlet do prírody. Chlapci strávili krásne dva týždne v prírode, na rybolove alebo splavovaním vodných tokov. Boli utáborení na jednom mieste. Tento výlet mal veľký úspech, a tak manželia pokračovali ďalších dvanásť rokov v jeho organizovaní.


Neskôr sa myšlienka letných táborov začala realizovať aj prostredníctvom skautov. Za otca skautských táborov možno pokladať Lorda Roberta Baden – Powella, pôvodným povolaním vojak a britský národný hrdina. V roku 1907 usporiadal pre dvadsaťdva detí prvý skautský tábor. Deti boli z rôznych spoločenských vrstiev. Týmto spôsobom chcel ukázať, že deti majú rovnaké záujmy, či už sú z bohatej spoločenskej vrstvy alebo z chudobnej. Chcel poukázať aj na to, že ich treba podporovať v aktívnom trávení voľného času. Neskôr napísal knihu Skauting pre chlapcov. Táto kniha sa stala akousi bibliou pre všetkých ďalších skautov. Skauting sa začal postupne šíriť do celého sveta.História letných táborov do roku 1989 na území dnešného Slovenska je naozaj veľmi bohatá. Bola však poznačená ideológiou vládnucej strany, marxisticko – leninskou ideológiou. Napriek tomu sa za obdobie vyše 40 rokov odrekreovalo na letných táboroch nespočetné množstvo detí, do ktorých bolo zainteresovaných aj obrovské množstvo výchovných alebo prevádzkových pracovníkov. Vládnuca strana (KSČ) prostredníctvom Pionierskej organizácie Socialistického zväzu mládeže (PO SZM) a s financovaním cez Revolučné odborové hnutie (ROH) umožnila stráviť deťom a mládeži štrnásť až dvadsaťjeden dní v lone prírody, ďaleko od priemyselných miest a znečisteného prostredia.


Po roku 1989 a zániku PO SZM a ROH sa tábory prestali masovo organizovať, a tým sa z pochopiteľných dôvodov rapídne znížil objem odrekreovanej mládeže na minimálne počty. O pár rokov na to sa situácia začala zlepšovať. Aj na poli organizácie letných táborov začala vznikať konkurencia. Najčastejšími organizátormi táborov v období po revolúcii boli školské zariadenia, centrá voľného času a rôzne občianske združenia venujúce sa deťom a mládeži. Postupne sa tejto iniciatívy ujali nielen neziskové organizácie, ale aj novovznikajúce komerčné cestovné kancelárie orientované na detskú rekreáciu. Aktuálne najväčšou detskou cestovnou kanceláriou na slovenskom trhu je CK Slniečko s.r.o., ktorá odrekreuje ročne až 11 tisíc detí vrátane lyžiarskych táborov, škôl v prírode a letných táborov na Slovensku.V súčasnej dobe neexistuje finančná podpora štátu pre rozvoj letných táborov, ako tomu bolo v minulosti cez ROH, s výnimkou príspevku pre sociálne znevýhodnené deti, aj to pre veľmi malý počet. Okrem toho len pár firiem na Slovensku poskytuje pre deti svojich zamestnancov čiastočnú refundáciu poukazu na letné tábory v rámci svojho sociálneho programu pre zamestnancov.
Viac o príspevkoch na tábor na našom blogu


Pre rozvoj detskej rekreácie do budúcna by bolo vhodné, aby štát prišiel s priaznivejšou politikou finančnej podpory letných táborov podobne, ako je to dnes pri podpore škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov. Rovnako by veci pomohlo, aby viacero firiem poskytovalo deťom svojich zamestnancov príspevok na poukaz do letného tábora v rámci benefitu. Tým by sa na Slovensku sprístupnili letné tábory viacerým deťom a mládeži z rodín zo strednej a nižšej vrstvy a mohli by zmysluplnejšie tráviť svoje letné prázdniny.


písal Peťulko "Cedo" KaraAkceptujeme platbu:
Akceptujeme platbu
©1996-2024 CK Slniečko, spol. s r.o.
Všetky práva vyhradené.
Tel: +421 (0) 915 879 018, +421 (0) 32 652 19 11
E-mail: slniecko@ckslniecko.sk
Návštevníci od 7.1.2009:
Stránku vytvoril kreatívny tím
Lemon Lion - Reklama, Webové stránky, SEO